CSR

Podpisanie umowy na modernizację stacji Olsztyn Główny

Podpisanie umowy na modernizację stacji Olsztyn Główny

W dniu dzisiejszym, na peronie stacji kolejowej Olsztyn Główny, reprezentanci Inwestora oraz TORPOL S.A. podpisali umowę dotyczącą realizacji robót budowlanych dla zadania „Modernizacji układu torowo-peronowego i infrastruktury kolejowej na stacji Olsztyn Główny” w ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo – Olsztyn”.

Przedmiotem zawartej umowy jest wykonanie prac budowlanych, w ramach których modernizacji i wymianie ulegnie m.in. ok. 30 km torów, 116 rozjazdów, sieć trakcyjna oraz urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Na stacji Olsztyn Główny wszystkie cztery perony zostaną podwyższone i poszerzone, co umożliwi pasażerom wygodniejszy dostęp do pociągów. Zamontowane zostaną nowe ławki, a informacje o rozkładzie jazdy będą prezentowane na wyświetlaczach w infokioskach oraz poprzez nowe nagłośnienie. Wybudowany zostanie także nowy 140-metrowy tunel pod torami prowadzący na Zatorze. Natomiast na ulicę Zientary-Malewskiej pasażerowie dostaną się za pomocą schodów i windy. Perony z tunelem będą połączone zarówno schodami zwykłymi jak i ruchomymi oraz windami.

Przebudowa stacji Olsztyn Główny jest kolejnym etapem w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo – Olsztyn”, której wykonawcą był również TORPOL S.A.


Wartość podpisanej umowy wynosi 382,1 mln zł netto, a projekt jest dofinansowany w wysokości 126,8 mln zł z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Prace budowlane planowane są na 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy i zakończą się w 2024 roku.