CSR

Podpisanie umowy na przebudowę linii tramwajowej w Łodzi

Podpisanie umowy na przebudowę linii tramwajowej w Łodzi

W dniu dzisiejszym, w siedzibie Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi, reprezentanci Inwestora oraz TORPOL S.A. zawarli umowę dotyczącą realizacji projektu „Rozbudowy linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z rozbudową układu drogowego i przebudową niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin wraz z przebudową wodociągów w ul. Wojska Polskiego oraz w skrzyżowaniach objętych rozbudową układu drogowego ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury”.

Przedmiotem zawartej umowy jest realizacja dwóch zadań. Pierwszym z nich jest przebudowa linii tramwajowej w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury, a także budową parkingu P&R przy ul. Zmiennej. W ramach tego zadania Inwestor dopuszcza również możliwość udzielenia zamówienia w prawie opcji polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej zgodnej z programem funkcjonalno-użytkowym wraz ze wszystkimi opiniami i uzgodnieniami oraz wykonaniem na jej podstawie robót budowlanych obejmujących swym zakresem przebudowę układu torowego w ul. Strykowskiej w zakresie umożliwiającym eksploatację dedykowanych linii tramwajowych. Drugie zadanie dotyczy natomiast wykonania przebudowy wodociągów wraz z przyłączami w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Młynarskiej do al. Grzegorza Palki oraz w skrzyżowaniach objętych przebudową układu drogowego.

Pozyskanie kontraktu tramwajowego jest elementem prowadzonej przez Spółkę dywersyfikacji portfela zamówień – skomentował podpisanie umowy Prezes TORPOL S.A. Grzegorz Grabowski. – Obecnie uczestniczymy w kilkunastu postępowaniach przetargowych, wśród których znajdują się również przetargi tramwajowe. Posiadając odpowiednią kadrę inżynierską oraz zaplecze sprzętowe, jak również doświadczenie zdobyte zarówno w Polsce, jak i przy kontraktach tramwajowych realizowanych w Norwegii, liczymy na pozyskanie w najbliższym czasie kolejnych tego rodzaju projektów.

Wynagrodzenie TORPOL S.A. z tytułu realizacji zawartej umowy wynosi ok. 133,6 mln zł brutto (tj. ok. 108,6 mln zł netto), w tym wynagrodzenie za realizację zakresu podstawowego opiewa na 130,4 mln zł brutto (tj. ok. 106 mln zł netto). Termin realizacji całej inwestycji przewidziany jest na koniec maja 2023 r.