CSR

Podpisanie umowy na przebudowę ulicy Pomorskiej we Wrocławiu

Podpisanie umowy na przebudowę ulicy Pomorskiej we Wrocławiu

TORPOL S.A. zawarł w dniu dzisiejszym umowę z Wrocławskimi Inwestycjami Sp. z o.o. na kompleksową przebudowę ulicy Pomorskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Dubois do wiaduktu przy ulicy Reymonta.

Prace obejmują opracowanie projektu wykonawczego oraz wykonanie kompleksowej przebudowy ulicy Pomorskiej na odcinku o długości ok. 1 km. W ramach zakresu prac zostanie wykonana przebudowa sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz budowa miejskiego kanału technologicznego. Prace obejmują również budowę nowego wydzielonego torowiska tramwajowego  z siecią trakcyjną, a także przebudowę układu drogowego i budowę ścieżki rowerowej. Łącznie przebudowie podlegać będzie ponad kilometr jezdni i torowiska tramwajowego, wybudowane zostanie ponad 2 km dróg rowerowych oraz ponad 6 km chodników. Przebudowanych zostanie 6 peronów przystankowych, w tym 2 jako wyniesione perony tramwajowo – autobusowe typu „wiedeńskiego”.

Prace będą odbywać się w obszarze ochrony konserwatorskiej, w związku z czym projekt przewiduje odtworzenie części nawierzchni  z istniejących  płyt i kostek granitowych.  Na podstawie ustaleń z Miejskim Konserwatorem Zabytków na odcinku Placu Strzeleckiego, w rejonie ul. Bp. Tomasza Pierwszego, przewiduje się odtworzenie w chodniku torów dawnej „Wrocławskiej Kolei Wąskotorowej”.

Wartość planowanych prac wynosi ok. 66 mln zł brutto, a okres ich realizacji został ustalony na 20 miesięcy od daty podpisania umowy.