CSR

Zawarcie umowy na modernizację stacji Ostróda

Zawarcie umowy na modernizację stacji Ostróda

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej z udziałem ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka podpisana została pomiędzy przedstawicielami TORPOL S.A. a PKP PLK S.A. umowa na modernizację stacji Ostróda wraz z przeniesieniem sterowania stacjami Rudzienice Suskie, Stare Jabłonki, Samborowo, Biesal i Naterki do st. Ostróda.

Kompleksowa modernizacja stacji Ostróda potrwa 3 lata i obejmie przebudowę peronów, torów i przejścia podziemnego, które zostanie wydłużone do ul. Słowackiego. Wymiana torów, rozjazdów, sieci trakcyjnej i urządzeń sterowania ruchem kolejowym ma zwiększyć możliwości sprawnego prowadzenia ruchu na stacji. Prace mają objąć także przebudowę oraz wzmocnienie konstrukcji mostu nad Drwęcą. Stacja w Ostródzie, po zakończeniu inwestycji, będzie dostosowana do potrzeb wszystkich pasażerów oraz do lepszej obsługi składów towarowych o długości 750 metrów.

Zakres prac w ramach umowy obejmuje również zaprojektowanie i wykonanie modernizacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym, radiołączności, oświetlenia a także wyposażenia peronów w systemy  dynamicznej informacji podróżnych na stacjach Rudzienice Suskie, Sambrowo, Ostróda, Stare Jabłonki i Biesal a także na przystankach osobowych Pikus, Lubajny, Unieszewo. Zmodernizowane zostaną również systemy zabezpieczenia i oświetlenia na 9 przejazdach.

Łączna wartość prac wynosi ok. 254 mln zł netto.