CSR

Zawarcie umowy na przebudowę stacji Słupsk

Zawarcie umowy na przebudowę stacji Słupsk

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej zorganizowanej w Ministerstwie Infrastruktury nastąpiło uroczyste podpisanie umowy na realizację robót budowlanych w obrębie stacji Słupsk na linii kolejowej nr 202.

Zakres prac przewidzianych kontraktem obejmuje kompleksową przebudowę układu torowego wraz z wymianą nawierzchni i podtorza z odwodnieniem w obrębie stacji Słupsk oraz przystanku osobowego Kobylnica Słupska. W ramach tychże prac rozbudowie ulegnie m.in. układ torowy stacji o dwie grupy torów postojowych przeznaczonych do obsługi składów z i w kierunku Trójmiasta oraz z i w kierunku Szczecina, a trzy perony zostaną przebudowane do wysokości 0,76 m. Ponadto przebudowana zostanie sieć trakcyjna oraz sieć LPN wraz z urządzeniami elektroenergetycznymi i teletechnicznymi. Modernizację przejdzie dwanaście obiektów inżynieryjnych oraz dwa przejazdy kolejowo-drogowe. Wybudowane zostanie także nowe Lokalne Centrum Sterowania w Słupsku wyposażone w urządzenia sterowania ruchem kolejowym z licznikowym systemem kontroli niezajętości torów i rozjazdów.

Wartość planowanych robót wynosi ok. 691 mln zł brutto, a termin ich realizacji został określony na 36 miesięcy od Daty Rozpoczęcia.