CSR

Stacja Ostróda

Stacja Ostróda

Szczegóły projektu:

 

TORPOL S.A. prowadzi obecnie w Ostródzie kontrakt dotyczący zaprojektowania i wykonanie robót dla zadania pn.: Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na modernizacji stacji Ostróda wraz z pozostałymi pracami w branży sterowania ruchem kolejowym na odc. Iława Główna – Olsztyn Główny” w ramach projektu pn.: „Projekty modernizacyjne dla infrastruktury liniowej zarządzanej przez PKP PLK” wraz z przeniesieniem sterowania stacjami Rudzienice Suskie, Stare Jabłonki, Samborowo, Biesal i Naterki do st. Ostróda” w ramach projektu pn.: „Digitalizacja infrastruktury kolejowej poprzez zabudowę nowoczesnych urządzeń i systemów”. Wartość prac wg umowy kontraktu wynosi ok. 312,6 mln zł brutto (tj. ok. 254,15 mln zł netto), a czas realizacji zadania został określony na 36 m-cy od zawarcia umowy.

W ramach zadania Spółka zaprojektuje i wykona kompleksową modernizację stacji Ostróda obejmującą przebudowę całej infrastruktury kolejowej w tym m.in. 3 peronów, 10,5 km torów wraz siecią trakcyjną, 25 rozjazdów oraz przejścia podziemnego, które zostanie wydłużone do ul. Słowackiego. W ramach inwestycji powstanie lokalne centrum sterowania ruchem kolejowym oraz nowa nastawnia, a także ulegnie przebudowie i wzmocnieniu konstrukcja zabytkowego mostu nad Drwęcą. Stacja w Ostródzie, po zakończeniu inwestycji, będzie dostosowana do potrzeb wszystkich pasażerów, w tym tych o ograniczonych możliwościach poruszania się oraz do lepszej obsługi składów pociągów towarowych o długości 750 metrów.

Zakres prac w ramach umowy obejmuje również zaprojektowanie i wykonanie modernizacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym, radiołączności, oświetlenia a także wyposażenia peronów w systemy dynamicznej informacji podróżnych na stacjach Rudzienice Suskie, Sambrowo, Ostróda, Stare Jabłonki i Biesal a także na przystankach osobowych Pikus, Lubajny, Unieszewo. Zmodernizowane zostaną również systemy zabezpieczenia i oświetlenia na 9 przejazdach.