CSR

Linia kolejowa E 59

Linia kolejowa E 59

Szczegóły projektu:

W ramach projektu „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempiń” realizowanego w ramach unijnego instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF) nasza Spólka realizowała przebudowę układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcineku Leszno – Czempiń oraz na odcinku granica województwa dolnośląskiego – Czempiń.

Przedmiotem pierwszego z kontraktów było wykonanie kompleksowej modernizacji szlaków i stacji na odcinkach Leszno – Stare Bojanowo (LOT B, odcinek B2)  oraz Stare Bojanowo – Czempiń (LOT B, odcinek B3). Modernizacja infrastruktury polegała m.in. na przebudowie stacji Leszno dla dostosowania układu torów do maksymalnej prędkości pociągów pasażerskich i towarowych 100 km/h, natomiast na szlakach do prędkości w ruchu pasażerskim 160 km/h oraz towarowym 120 km/h.

W drugim kontrakcie TORPOL miał za zadanie dokończyć prace rozpoczęte przez poprzednich Wykonawców, m.in.: montaż ponad 54 km torów wraz z 67 km sieci trakcyjnej oraz ponad 1000 sztuk konstrukcji wspornych, przebudowę 11 przejazdów w poziomie szyn oraz 52 obiektów inżynierskich (w tym 4 wiaduktów kolejowych, 5 mostów i 36 przepustów). W ramach kontraktu  przeprowadzona została również modernizacja dwóch stacji Bojanowo i Rawicz oraz posterunku odgałęźnego Rydzyna, na których łącznie wykonano 43 rozjazdy. Dodatkowo przebudowie uległ tor szlakowy nr 2 pomiędzy Lesznem i Bojanowem, tor nr 1 na szlaku Korzeńsko – Rawicz oraz dwa tory szlakowe (nr 1 i 2) pomiędzy Bojanowem a Rawiczem.

Galeria zdjęć: Linia kolejowa E 59