CSR

Linia kolejowa E 65

Linia kolejowa E 65

Szczegóły projektu:

Linia kolejowa E65 należy do paneuropejskiego korytarza transportowego łączącego regiony nadbałtyckie z obszarami położonymi nad morzem Adriatyckim i na Bałkanach. Na terenie Polski linie kolejowe korytarza VI o długości 1 355 km stanowią połączenie Gdyni i Gdańska przez Warszawę z Katowicami i południową granicą kraju.

Udział naszej firmy w modernizacji linii E 65 obejmował:

  • wykonanie robót budowlanych w ramach Projektu nr 2005/PL/16/C/PT/001-03, LOT B; odcinek Warszawa – Gdynia, etap II w Polsce, szlaki: Legionowo – Nowy Dwór Mazowiecki, Nowy Dwór Mazowiecki – Modlin, Modlin – Nasielsk, Nasielsk – Świercze (Lider konsorcjum).
  • wykonanie robót budowlanych dla budowy nowych skrzyżowań dwupoziomowych – likwidacja przejazdów w poziomie szyn w obszarze LSC Nasielsk (zadania 5 oraz 7-9) w ramach projektu FS 2005/PL/16/C/PT/001 pod nazwą „Modernizacja linii kolejowej E 65, odcinek Warszawa – Gdynia, etap II”  (Lider konsorcjum).
  • wykonanie robót budowlanych w obszarze LCS Gdańsk: LOT A – stacje, LOT B – szlaki, w ramach projektu nr 7.1-1.2 „Modernizacja linii kolejowej E65/C-E65 na odcinku Warszawa – Gdynia – obszar LCS Gdańsk, LCS Gdynia – lider konsorcjum.
  • modernizację na odcinku od km 287,700 ( na szlaku Szymankowo – Lisewo) do km 315,700 ( na szlaku Pszczółki – Pruszcz Gdański) objętym obszarem LCS w Tczewie w ramach Projektu 2005/PL/16/C/PT/001 „Modernizacja linii kolejowej E-65 Warszawa – Gdynia, etap II” – partner konsorcjum.
  • wykonanie robót budowlanych modernizacji infrastruktury kolejowej stacji i szlaków w obszarze LCS Ciechanów, odcinek Ciechanów – Mława , od km 99,450 – do km 131,100, LOT A – stacje : Konopki, Mława. LOT B – szlaki: Ciechanów – Konopki, Konopki –Mława. W ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Warszawa – Gdynia – obszar LCS Ciechanów” – partner konsorcjum.
  • wykonanie robót budowlanych w obszarze LCS Gdynia: LOT A – stacje, LOT B – szlaki, w ramach projektu nr 7.1-1.2 „Modernizacja linii kolejowej E65/C-E65 na odcinku Warszawa – Gdynia – obszar LCS Gdańsk, LCS Gdynia – partner konsorcjum.
  • wykonanie robót budowlanych w obszarze LCS Gdańsk, w ramach projektu POIiŚ 7.1-1.2 „Modernizacja linii kolejowej E65/C-E 65 na odcinku Warszawa–Gdynia–obszar LCS Gdańsk, LCS Gdynia” w zakresie rzeczowym modernizacji urządzeń i budowli infrastruktury kolejowej, obejmującym modernizację układu torowego wraz z modernizacją podtorza, odwodnienia i infrastrukturą przytorową na stacji Gdańsk Wrzeszcz, z uwzględnieniem realizacji projektu pn. Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I–rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej” – jako lider konsorcjum.

Galeria zdjęć: Linia kolejowa E 65