CSR

Linia kolejowa nr 216

Linia kolejowa nr 216

Szczegóły projektu:

Linia 216 jest zelektryfikowaną linią jednotorową, stanowiącą dla Olsztyna główne połączenie kolejowe ze stolicą kraju. Jej modernizacja realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

W ramach modernizacji zostanie wymienione ponad 80 km nawierzchni kolejową wraz z budową odwodnienia i wymianą 33 rozjazdów. Ponadto trzeba będzie dostosować istniejące urządzenia srk do nowych układów torowych oraz podwyższonej prędkości jazdy pociągów. Przebudowanych zostanie 47 przejazdów kolejowych, w tym 24 przejazdy kolejowe zyskają inną kategorię.

W ramach inwestycji powstanie również nowy przystanek osobowy o roboczej nazwie Olsztyn Dajtki w rejonie wiaduktu przy ul. Bławatnej. W planach jest również budowa posterunku odgałęźnego Olsztyn Kortowo do prowadzenia ruchu w miejscu rozgałęzienia linii kolejowej 216 do Działdowa oraz linii kolejowej 353, którą codziennie pociągi z Olsztyna kierują się w stronę Iławy.

Wraz z inwestycją przebudowane zostaną także stacje i przystanki osobowe Zakrzów-Sarnowo, Kozłowo, Nidzica, Dobrzyń, Bujaki, Waplewo, Olsztynek, Gryźliny, Stawiguda, Gągławki, Bartąg. Olsztyn Zachodni doczeka się remontu ostatniego niewyremontowanego peronu nr 1. Przewidziana jest likwidacja przystanku osobowego Krasnołąka.

Efektem prac ma być podniesienie prędkości pociągów na tym odcinku do 120 km/h.

Galeria zdjęć: Linia kolejowa nr 216