CSR

Linia kolejowa nr 219

Linia kolejowa nr 219

Szczegóły projektu:

Linia kolejowa nr 219 jest jednotorową, niezelektryfikowaną linią łączącą Olsztyn z Ełkiem przez Szczytno, Ruciane-Nidę, Pisz. TORPOL S.A. realizuje prace na odcinku Szczytno – Ełk w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Zakres prac obejmuje m.in.:

modernizację 4 stacji, 14 przystanków osobowych, budowę przystanku osobowego (Pisz Wschód) oraz likwidację przystanku osobowego (Karwica Mazurska);

  • wymianę nawierzchni torowej na odcinku ok. 112 km,
  • zabudowę 24 rozjazdów,
  • remont 101 przejazdów kolejowo-drogowych,
  • remont 186 obiektów inżynieryjnych,
  • zabudowę nowej dwukierunkowej jednoodstępowej elektronicznej blokady liniowej w kierunku stacji Spychowo oraz włączenie do LCS Szczytno posterunków Spychowo, Pisz oraz Drygały,
  • budowa nowej SSP na 12 przejazdach z monitoringiem w LCS Szczytno,
  • zabudowę kabla światłowodowego i protekcyjnego wzdłuż całej linii.

Dzięki prowadzonej modernizacji skróci się czas przejazdu pociągów pasażerskich w relacji Szczytno – Ełk oraz w relacji Olsztyn – Szczytno – Ełk o ok. 80 min. Zwiększona zostanie prędkość pociągów pasażerskich do 120 km/h, a przewozów towarowych do 80 km/h.

Więcej informacji na temat modernizacji linii kolejowej nr 219 można znaleźć na dedykowanej inwestycji stronie Zamawiającego.

 

Galeria zdjęć: Linia kolejowa nr 219