CSR

Linia kolejowa nr 38

Linia kolejowa nr 38

Szczegóły projektu:

 

Zakres prac przewidzianych kontraktem obejmuje m.in. wymianę nawierzchni kolejowej pomiędzy stacją Giżycko a stacją Korsze wraz z podniesieniem dopuszczalnych nacisków osi do 221 kN oraz przebudową układów torowych w rejonie stacji dla pociągów towarowych o długości 750 m, a także elektryfikację linii kolejowej na odcinku Giżycko – Korsze wraz z budową sieci trakcyjnej oraz odcinkową przebudową sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 353 na odcinku stycznym do realizowanego zadania. Ponadto modernizację przejdą 4 stacje kolejowe i 5 przystanków osobowych, poprawie poziomu bezpieczeństwa ulegnie 38 przejazdów drogowo-kolejowych. Dzięki elektryfikacji linii na odcinku Giżycko-Korsze nie będzie konieczności zmian lokomotyw z elektrycznych na spalinowe, co oznacza krótszy czas przejazdu, a także wzrost przepustowości linii i zmniejszenie oddziaływania linii na środowisko.

Zakończenie prac w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Giżycko – Korsze wraz z elektryfikacją” planowane jest w II kwartale 2026 r. Prace o wartości 876 mln zł netto zostaną zrealizowane dzięki środkom z Krajowego Programu Odbudowy.

Po zakończeniu wszystkich prac, podróż z Olsztyna do Ełku przez Korsze i Giżycko skróci się o około 50 minut i wyniesie poniżej 2 godzin. Pociągi pasażerskie pojadą dwukrotnie szybciej niż obecnie – z 80 do 160 km/h, a towarowe do 120 km/h.