CSR

Linia nr 216

Linia nr 216

Szczegóły projektu:

W ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo – Olsztyn” nasza Spółka realizuje dwa zadania –  modernizację układu torowo-peronowego i infrastruktury kolejowej na stacji Olsztyn Główny oraz budowę nowego obiektu dworca kolejowego Olsztyn Główny.

Główną ideą przebudowy stacji i budowy nowego budynku dworca kolejowego w Olsztynie jest zintegrowanie różnych środków transportu oraz dostosowanie budynku dworca zarówno co do jego skali, funkcji, jak również zagospodarowania terenu wokół do potrzeb współczesnego pasażera. Projekty zakładają budowę obiektu składającego się z dwóch kondygnacji naziemnych oraz jednej podziemnej o powierzchni wynoszącej łącznie ok. 5,5 tys. m2 wraz z zagospodarowaniem ponad 12 tys. m2 terenu przyległego do budynku. W zakresie prac budowlanych na stacji modernizacji i wymianie ulegnie m.in. ok. 30 km torów, 116 rozjazdów, sieć trakcyjna oraz urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Wszystkie cztery perony zostaną podwyższone i poszerzone, co umożliwi pasażerom wygodniejszy dostęp do pociągów. Zamontowane zostaną nowe ławki, a informacje o rozkładzie jazdy będą prezentowane na wyświetlaczach w infokioskach oraz poprzez nowe nagłośnienie. Główną funkcją i elementem całej stacji i dworca ma być 140-metrowy tunel pod torami stanowiący rdzeń funkcjonalny, zaczynający się placem naziemnym połączonym z węzłem komunikacyjnym pl. Konstytucji, przechodzący pod budynkiem dworca i prowadzący dalej w kierunku peronów oraz dzielnicy Zatorze. Na ulicę Zientary-Malewskiej pasażerowie dostaną się za pomocą schodów i windy. Perony z tunelem będą połączone zarówno schodami zwykłymi jak i ruchomymi oraz windami.

Wartość obu projektów wynosi łącznie 439,8 mln zł netto i są one współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

W ramach zadań zakres prac budowlanych obejmuje m.in.:

  • budowę nowego budynku dworca oraz przebudowę układu torowego stacji Olsztyn Główny w zakresie torów głównych zasadniczych i głównych dodatkowych zlokalizowanych przy peronach oraz torów nr 10 i 12,
  • przebudowę istniejących urządzeń srk z centralizacją nowych napędów wraz z opracowaniem połączeń pomiędzy nowym układem torowym, a pozostałymi istniejącymi torami,
  • budowę nowej nastawni dysponującej,
  • budowę przejścia podziemnego służącego obsłudze podróżnych oraz łączącego okolice dworca z osiedlem Zatorze,
  • budowę nowych peronów o wysokości 0,76m wraz z elementami małej architektury,
  • przebudowę sieci trakcyjnej oraz budowę urządzeń elektroenergetycznych do 1kV;
  • budowę infrastruktury teletechnicznej,
  • włączenie posterunków Gągławki, Olsztynek i Waplewo do zdalnego sterowania ze stacji Olsztyn Główny.

Prace budowlane planowane są na 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy w przypadku stacji oraz 74 tygodnie od dnia przekazania placu budowy w przypadku dworca.

Galeria zdjęć: Linia nr 216