CSR

Porty Gdańsk

Porty Gdańsk

Szczegóły projektu:

W ramach projektu „Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk” realizowane są dwa kontrakty, w których bierzemy udział w konsorcium z PUT Intercor. Pierwszy z nich, którego jesteśmy liderem dotyczy prac budowlanych na linii 227/249 wraz ze stacją Gdańsk Zaspa Towarowa i linii 722. Drugi z kontraktów, którego liderem jest PUT Intercor, dotyczy prac na linii 226 wraz ze stacją Gdańsk Port Północny oraz linii 965 i stacji Gdańsk Kanał Kaszubski.

 

W ramach przedmiotu zamówienia prace obejmują budowę i przebudowę wszystkich elementów infrastruktury kolejowej w tym m.in.: przebudowę ponad 70 km torów wraz z siecią trakcyjną, 13 przejazdów kolejowo–drogowych i przejść dla pieszych oraz wymianę 221 rozjazdów. Przebudowane zostaną obiekty inżynieryjne: 3 mosty, 2 wiadukty oraz 18 przepustów. Nad torami stacji Gdańsk Kanał Kaszubski, w ciągu ulicy Ku Ujściu, wybudowany zostanie nowy wiadukt z drogami dojazdowymi.

Sprawniejszy ruch pociągów zapewni rozbudowa lokalnego centrum sterowania, które będzie obsługiwało zmodernizowane stacje: Gdańsk Port Północny, Gdańsk Kanał Kaszubski, Gdańsk Zaspa Towarowa. Możliwa będzie obsługa dłuższych i cięższych składów.