CSR

Linia kolejowa E 20

Linia kolejowa E 20

Szczegóły projektu:

 

Linia E 20 należy do drugiego Paneuropejskiego Korytarza Transportowego Zachód-Wschód łączącego Berlin z Moskwą. Polski odcinek tego ciągu komunikacyjnego liczy sobie 700 km i przebiega przez obszary Wielkopolski, Mazowsza i Podlasia.

Udział naszej firmy w modernizacji linii E 20 do dnia dzisiejszego obejmował m.in.:

  • wykonanie prac projektowych i robót budowlanych na stacji Łódź Kaliska w ramach projektu pn.: „Zwiększenie dostępności magistrali E20 i C-E20 poprzez poprawę stanu technicznego przyległych linii kolejowych”
  • modernizację linii w obszarze LCS Konin – odcinek Barłogi – Swarzędz, w ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa – Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz”
  • opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych w formule „projektuj i buduj” dla projektu POIiŚ 5.1-18 „Poprawa przepustowości linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa – Mińsk Mazowiecki, etap I”.