CSR

Linia kolejowa E65 na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice

Linia kolejowa E65 na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice

Szczegóły projektu:

Linia kolejowa E65 należy do paneuropejskiego korytarza transportowego łączącego regiony nadbałtyckie z obszarami położonymi nad morzem Adriatyckim i na Bałkanach. Na terenie Polski linie kolejowe korytarza VI o długości 1 355 km stanowią połączenie Gdyni i Gdańska przez Warszawę z Katowicami i południową granicą kraju.

Kompleksowa przebudowa odcinka Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice linii kolejowej E65 obejmuje m.in. zmianę układu dwutorowego na czterotorowy od Katowic Szopienic Płd. do Katowic Ligoty wraz z wyjazdem w kierunku Chorzowa Batorego. Przebudowa układu torowego ma objąć ogółem ok. 85 km toru pojedynczego oraz ok. 133 km sieci trakcyjnej. Poza rozbudową linii przewidziana jest również modernizacja istniejących stacji i przystanków (Katowice Zawodzie, Katowice i Katowice Ligota) oraz budowa nowych (Katowice Uniwersytet, Katowice Akademia i Katowice Kokociniec). Dodatkowo obecny przystanek Katowice Brynów ma zostać przesunięty w rejon autostrady A4. Modernizacji ulegnie łącznie 14 peronów, a na nowych przystankach ma powstać siedem nowych. Ponadto zmodernizowanych ma zostać również 140 obiektów inżynieryjnych m.in. wiadukty kolejowe w Katowicach nad ulicami Damrota, Francuską, św. Jana czy Mikołowską oraz przejście podziemne pomiędzy ulicą Wojewódzką a Mariacką.

Dzięki realizacji inwestycji zmieni się przede wszystkim sposób podróżowania pociągami po województwie śląskim. Oprócz nowych przystanków i modernizowanych stacji pojawi się dodatkowy osobny tor, dzięki któremu będzie można oddzielić od siebie kolej aglomeracyjną od dalekobieżnej, co wpłynie pozytywnie na usprawnienie prowadzenia ruchu kolejowego w obrębie aglomeracji katowickiej.

Wartość kontraktu wynosi niemal 4,2 mld zł brutto, a termin realizacji prac z zakresu podstawowego został określony jest na 48 miesięcy.