CSR

Linia kolejowa nr 104

Linia kolejowa nr 104

Szczegóły projektu:

TORPOL S.A. jako lider konsorcjum realizuje zadanie pn. „Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chabówka – Nowy Sącz na odc. E w ramach projektu: „Budowa Nowej Linii Kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz”.

 

Zadanie przewiduje zaprojektowanie i przeprowadzenie kompleksowych robót budowlanych na infrastrukturze kolejowej począwszy od układu torowego z podtorzem, robotami okołotorowymi i odwodnieniem, poprzez sieć trakcyjną, LNP i teletechniczną, na układzie drogowym i obiektach inżynieryjnych kończąc. Na stacjach wybudowane zostaną m.in. nowe, dłuższe perony wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i wyposażeniem, jak również zostaną one przystosowane do potrzeb osób z o ograniczonych możliwościach poruszania się. W Nowym Sączu powstanie Lokalne Centrum Sterowania (LCS), a na stacji Marcinkowice nowa nastawnia. Wybudowane i zmodernizowane  zostaną również przejazdy kolejowo-drogowe wraz z odcinkami dróg w ciągu, których się znajdują. Dzięki realizacji projektu po 20 latach przywrócony zostanie ruch kolejowy, mieszkańcy miejscowości położonych w pobliżu trasy kolejowej zyskają lepszą dostępność komunikacyjną.

Wartość robót opiewa na ok. 963,95 mln zł brutto, z czego udział Spółki wynosi ok. 76%. Czas realizacji inwestycji wynosi 30 miesięcy od daty podpisania umowy dla zamówienia podstawowego.

Galeria zdjęć: Linia kolejowa nr 104