CSR

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. 24.05.2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. 24.05.2023

Zarząd TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. św. Michała 43, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000407013 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 395 w zw. z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 13 ust. I i II Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 24 maja 2023 r., o godz. 8:00, w Novotel Poznań Malta (połączone sale Warta i Posnania, parter), przy ul. Termalnej 5 w Poznaniu.