logo-prawe

Aktualności

Powrót

Publikacja półrocznych wyników finansowych TORPOL S.A. oraz GK TORPOL
2019-09-06

Przychody GK Torpol w I połowie 2019 roku wyniosły 664,8 mln zł (+21,5% r/r), zysk operacyjny 15,3 mln zł (+101,2% r/r), a EBITDA 25,7 mln zł (+62,3% r/r). Zysk netto z działalności kontynuowanej ukształtował się na poziomie 10,9 mln zł, co oznacza poprawę o 16,8 mln zł względem ubiegłego wyników pierwszego półrocza ubiegłego roku. Rentowność brutto na sprzedaży oscylowała w okolicach 5%.

Wyniki za ostatnie półrocze to efekt wysokiego tempa realizacji prac w ramach portfela zamówień wypracowanego w ubiegłych latach. Szczególnie imponujący przerób odnotowaliśmy na kontraktach dotyczących LCS Konin oraz elektrowni Jaworzno, która jest dla nas istotna także pod względem rentowności. Jednocześnie skutecznie prowadzimy restrykcyjną politykę kosztową, która zapewnia nam wypracowanie dodatniego wyniku finansowego. Spodziewamy się, że br. pod względem sprzedaży będzie zbliżony do roku ubiegłego, natomiast o wiele lepszy pod względem zyskowności – mówi Grzegorz Grabowski, prezes GK Torpol.

Według strategii Grupy na lata 2019-2023 skonsolidowana sprzedaż w ciągu najbliższych 5 lat GK Torpol chce wypracować przychody warte łącznie ponad 8,8 mld zł, przy osiągnięciu średniej marży na sprzedaży brutto na poziomie nieco powyżej 5%. Obecnie backlog GK Torpol wart jest ponad 4,17 mld zł netto, w tym 47,5 mln zł netto zostało pozyskane przez Torpol Oil&Gas. Jego średnia rentowność na sprzedaży brutto kształtuje się na poziomie ok. 5%, natomiast uwzględniając ostatnie 12 miesięcy wyniosła ok. 5,6%.

Pozyskanie rekordowego portfela zamówień nie byłoby możliwe, gdyby nie doświadczona i wysoko wyspecjalizowana kadra inżynierska i menedżerska, która nie tylko nieustannie analizuje rynek i walczy o kolejne kontrakty, ale także monitoruje stronę kosztową przyszłych i obecnych zamówień. Istotna jest także odpowiednia płynność, dlatego zabezpieczyliśmy finansowanie pod niedawno zdobyte projekty od naszego głównego akcjonariuszy. Pomocne są również zaliczki kontraktowe od PKP PLK wynoszące do 10% wartości zamówień brutto. Warto pamiętać, że nasz backlog to nie tylko rynek kolejowy, ale także rynek oil&gas, na którym nasza spółka Torpol Oil&Gas stale zwiększa skalę działalności, usamodzielnia się i zaczyna generować dodatnie wyniki finansowe – dodaje prezes Grabowski.

W perspektywie do 2023 roku GK Torpol chce stopniowo dywersyfikować źródła przychodów poprzez systematyczny rozwój w obszarach infrastruktury tramwajowej, budownictwa kubaturowego oraz konstrukcji inżynieryjnych. Zarząd Torpol zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy na poziomie 5,7425 mln zł, tj. 0,25 zł na akcję. Dzień wypłaty dywidendy na 31 października 2019 roku. Wyżej wymieniona kwota stanowi 70% zysku wypracowanego w 2018 roku.

Prezentacja wyników finansowych GK TORPOL - plik do pobrania.