logo-prawe

Aktualności

Powrót

Wybór oferty TORPOL S.A. dotyczącej poprawy przepustowości linii E20 na odcinku Warszawa - Mińsk Mazowiecki
2017-06-09

TORPOL S.A. informuje, iż w dniu 9 czerwca 2017 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dokonał wyboru oferty złożonej przez Spółkę w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych w formule "projektuj i buduj" dla projektu POIiŚ 5.1-18 "Poprawa przepustowości linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa - Mińsk Mazowiecki, etap I".

Oferta Torpolu została uznana za najkorzystniejszą łącznie na podstawie kryteriów oceny (całkowita cena brutto -waga 60%, termin realizacji – waga 20% oraz doświadczenie kluczowego personelu – waga 20%). Cena złożonej oferty  wynosi 126,2 mln zł netto tj. 155,2 mln zł brutto, a termin realizacji zamówienia wskazany w ofercie został określony na 26 miesięcy po dniu podpisania umowy, natomiast okres gwarancji jakości i rękojmi za wady 60 miesięcy.

Spółka oczekuje obecnie na zakończenie postępowania i wyznaczenie terminu zawarcia umowy na wykonanie zamówienia określonego w ofercie.