logo-prawe

Aktualności

Powrót

Zawarcie umowy na realizację modernizacji linii kolejowej E30 na odcinku Trzebinia–Krzeszowice
2017-10-02

Dnia 2 października 2017 r. zawarta została pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Inwestor) a TORPOL S.A. (Lider konsorcium) umowa, której przedmiotem jest realizacja robót budowlanych w ramach przetargu nr 2 – Modernizacja odcinka Trzebinia–Krzeszowice (km 29,110 – 46,700 linii nr 133) w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej E30, odcinek Zabrze-Katowice-Kraków, Etap IIB” realizowanego w ramach unijnego instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF). 

Roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie z projektem, harmonogramem oraz według standardów technicznych, materiałowych i wykonania przedstawionych przez Inwestora. 

Wartość kontraktu wynosi 596,7 mln zł netto tj. 734,0 mln zł brutto, natomiast udział Spółki w realizacji prac w ramach tego zamówienia oraz wynagrodzenie wynosi 50 %. Termin realizacji prac projektowych i budowlanych został określony na 27 miesięcy od Daty Rozpoczęcia, zdefiniowanej jako dzień następujący po dniu podpisania umowy, natomiast okres gwarancji jakości określony jest na 72 miesiące.