logo-prawe

Grupa kapitałowa

Ponadto TORPOL jest stroną umowy spółki NLF Torpol Astaldi s.c. (NLF). NLF jest spółką celową powołaną do koordynowania i zarządzania realizacją kontraktu „Łódź Fabryczna”. TORPOL posiada w spółce 50% udziałów.